Apie Deimantės modelių agentūros vadovę ir modelius rašo JAV lietuvių dienraštis “Draugas”